ZŠ a MŠ Heršpice
rozšířené vyhledávání

Zápis do MŠ pro děti z jiné školky na prázdninový provoz

Do konce května je možné přihlásit děti podáním přihlášky na prázdninový provoz od 1.7.2024 do 12.7.2024. Tento zápis se týká dětí z okolních školek. Máme 10 volných míst.

Dokumenty (pouze žádost a souhlas) můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout na webových stránkách zde.

Školní družina

Školní družina (dále jen ŠD), je součástí ZŠ Heršpice a má jedno oddělení. Pro činnost ŠD je k dispozici velká místnost, která je využívaná jako běžná učebna 1. třídy. Kromě stabilního vybavení třídy, je v učebně – družině pro větší pohodlí žáků umístěna pohovka ve tvaru „L“, kde děti odpočívají při čtení pohádek. K dispozici máme v učebně interaktivní tabuli.

Pravidelně chodíme na školní zahradu s pískovištěm a herními prvky, která se nachází v areálu školy.  Máme možnost využít i Obecní nebo Hejtmánkovu zahradu, které se nacházejí v nedaleké části obce Heršpice, kde jsou rovněž herní prvky jako je dětský kolotoč, skluzavka nebo lezecká stěna. Poloha školy umožňuje rekreační vycházky k lesu a na nedaleký Jalový dvůr, kde je umístěna ekofarma se spoustou zvířat. Dle možností spolupracujeme a účastníme se některých akcí pořádaných MAP Slavkov.

V ŠD pracuje vychovatelka, která splňuje odbornou kvalifikaci, průběžně prohlubuje svou odbornost a účastní se vzdělávacích akcí. Úzce spolupracuje s třídními učitelkami jednotlivých ročníků a navazuje tak plynule na vzdělávací proces. Díky jejím výchovným kvalitám a umění chodí žáci do družiny moc rádi. Vždy se těší na nepřeberné množství tvořivých, relaxačních a sportovních činností.

Provozní informace

Pondělí–pátek: ranní provoz 6:30 – 7:50 hodin

                           odpolední provoz 11:40 – 16:00 hodin

Při dřívějším vyzvedávání dětí, prosíme, aby tak bylo učiněno mezi 12:00 až 13:00 hod., jelikož pozdější odchody narušují program a plánované vycházky.

Důležitá informace pro maminky – dávejte dětem náhradní oblečení pro pobyt venku.

Školné ŠD je stanoveno na částku 150,- Kč/měsíc a je využíváno na nákup nových her, stavebnic, sportovních potřeb a pomůcek pro výtvarnou činnost.

Hlavní koncepční záměry:

 • Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (aktivní odpočinek, přiměřený pohyb-využití školní zahrady; relaxace – poslech hudby, odpočinek, četba, výlety, poznávání okolní přírody)
 • Zvyšování všeobecného přehledu žáků (četba časopisů, knih, besedy, popř.exkurze)
 • Začleňování nově příchozích do oddělení. Respektování jejich rozdílných vlastností, schopností a dovedností
 • Podpora rozvoje interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Podpora rozvoje tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • Podpora čtenářské gramotnosti žáků (četba na pokračování jako součást denního programu ŠD, diskuze o přečteném, vedoucí k porozumění textu,..), podpora správného vyjadřování žáků
 • Podpora matematické gramotnosti žáků (karetní a deskové hry rozvíjející matematickou gramotnost a logické myšlení)
 • Poznávání rostlin a živočichů na naší planetě
 • Rozvoj spolupráce s rodiči
 • Podpora rozvoje manuálních schopností, tvořivého a logického myšlení-nabízet všemožné volnočasové aktivity
 • Vést žáky k osobní samostatnosti-připravovat žáky pro uplatnění v osobním životě
 • Zlepšování společenského chování ve školní jídelně, zásady správného stolování, snaha o zvládnutí základních hygienických návyků
 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • Naučit žáky smysluplně využít volný čas-nabízet pestré zájmové aktivity, rozvíjet zájmy žáků
 • Posilovat schopnost najít své místo ve skupině a společnosti-respektování individuálních potřeb žáků
 • Rozvoj kulturně estetického cítění (pěvecké, taneční, divadelní, výtvarné aktivity)

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

 I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné elektronické přihlášce v systému Edookit a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

 1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.
 2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku.
 3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří:

a) již mají sourozence v ŠD,
b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

Vychovatelka

 • Miroslava Lupečková
 • tel.: 731 472 712

 

Celý školní řád družiny naleznete zde.

Školní družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 32 °C 18 °C
úterý 23. 7. déšť 23/18 °C
středa 24. 7. slabý déšť 24/17 °C
čtvrtek 25. 7. jasno 23/13 °C

Školní projekty

OPJAK

OPJAK

EU

NPO

MŠMT

Šablony 3

72 hodin

 

Ovoce a zelenina do škol


Recyklo hraní
 

EU peníze školámEU peníze školám

Kde nás najdete?

ZŠ a MŠ Heršpice
Heršpice 17
Slavkov u Brna
684 01