Navigace

Obsah

Řád jídelny


Provozní řád školní jídelny

 

- vstup do školní jídelny je povolen po přezutí v doprovodu pedagoga

- oběd se vydává pro MŠ 11:45-12:15 hod. a pro ZŠ 11:45 – 12:45 hod.

- oběd je potřeba odhlásit a přihlásit 24 hodin předem

- obědy do jídlonosiče se vydávají v čase 11:00-12:30

- je-li žák nemocen, je možno si odnést ve vlastních nádobách první den oběd domů

- všichni strávníci jsou povinni v požadovaném termínu zaplatit stravné v hotovosti vedoucí školního stravování, nebude-li zaplaceno v daném termínu, nemůže se strávník v následujících dnech do zaplacení ve školní jídelně stravovat

- strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, kuchařky a pedagogů

- strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování, po skončení jídla se v jídelně nezdržují

- pedagogický dozor dohlíží na to, aby žáci jídlo dojídali a neodnášeli z jídelny ovoce, buchty, zákusky atd.

- vlastní dietní strava může být vydávána na základě předloženého lékařského potvrzení, ukládána ve vyhrazených nádobách v lednici na hotová jídla

- problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny, dozorujícímu pedagogovi nebo kuchařce

- za mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) a za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá školnice

- úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi

- své připomínky ke stravování hlásí rodiče vedoucí školní jídelny

- provozní řád a jídelníček je vyvěšen ve vstupní hale MŠ a školní jídelně