Navigace

Obsah

Dne 30. 4. 2020

Informace o přijatých dětech do ZŠ Heršpice

Vážení rodiče,

v měsíci dubnu proběhl na naší škole zápis žáků do 1. tříd. Letos jinou formou, něž jsme zvyklí.

Ale nemusíte se bát, děti o zábavnou část zápisu určitě nepřijdou. Pro přijaté děti proběhne

motivační odpoledne 27. srpna 2020. Chceme dětem zážitek ze zápisu dopřát těsně před 

usednutím do školních lavic. Přesné informace se rodiče přijatých dětí dozví včas.

Již nyní se moc těšíme.

 

Seznam přijatých dětí pod registračními čísly je vyvěšen na budově základní školy u vchodu  a zde na webových stránkách školy.

Seznam přijatých dětí do ZŠ Heršpice pro školní rok 2020-2021

                                                                                                    30. 4. 2020    Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

 Informace o zápisu do ZŠ Heršpice

pro školní rok 2020-2021

 

Termín: 10.- 24. dubna 2020

Formy podání žádosti: vložením do schránky školy, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou

Bez přítomnosti dětí.

Dokumenty:

 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisný list

Vážení rodiče předškoláků,

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku v němž dítě zahájí povinnou školní docházku, podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. Zápisu se účastní všechny děti, které dovrší 6 let do 31.8.2020. 

 
Preferujeme, abyste žádost s podpisem obou zákonných zástupců, kteří tak vyjadřují shodu, spolu s přiloženou kopií rodného listu dítěte, vložili v obálce do schránky školy.
 
Každému dítěti bude přiděleno identifikační číslo. Na školním webu a na vstupních dveřích školy bude vyvěšen seznam přijatých/nepřijatých dětí do ZŠ Heršpice.
 
Rodiče budou také písemně zpraveni o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 
Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, vyplní ještě žádost o odklad. Přiloží také zprávu z PPP a doporučení od pediatra.

 

Kapacita školy je dostatečná. Přijímáme spádové děti (s trvalým bydlištěm v Heršpicích) a pokud nebude překročena kapacita, tak i děti nespádové děti (nemají trvalé bydliště v Heršpicích).  
 
Žádost o přijetí k základnímu v můžete podat prostřednictvím datové schránky.(ID datové schánky: ifuuwqh) nebo e-mailem.
 
Veškeré dotazy adresujte ředitelce školy na e-mail: zsherspice@seznam.cz
nebo na tel. 602 296 624
 
 
 V Heršpicích 30. 3. 2020, Mgr. Hana Plachá v.r.
 

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2020-2021 je plánován

na 21. dubna 2020.

 

Případné změny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení.

Ředitelka školy Mgr. Hana Plachá

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019-2020

se uskuteční 4. dubna 2019  od 14:00-17:00 hodin ve třídách Základní školy Heršpice.

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný dotazník (dotazník je možné vyplnit přímo u zápisu).

 

Těšíme se na Vás.