Obsah

 

 

Vzdělávání doma

Učivo můžete procvičovat na následujících webových stránkách:

www.kaminet.cz        (Čj, M, Aj)

www.pravopisne.cz   (Čj)

www.skolakov.eu 

www.proskoly.cz (testy)

www.onlinecviceni.cz    (procvičování)

www.matyskova-matematika.c

Upozorňujeme na NOVÝ PORTÁL našich PPP –  SPOLU DOMA.CZ

který má za cíl být pomocníkem pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma. Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden a je rozdělen do osmi oblastí, kterými jsou:

  • aktuální situace;
  • máte doma předškoláka;
  • máte doma školáka;
  • máte doma středoškoláka;
  • vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD, apod.);
  • pro inspiraci a volný čas;
  • nejčastější otázky a odpovědi

 

https://ucimedeti.blogspot.cm/

DĚTSKÉ STRÁNKY https://www.detskestranky.cz/blog/

PŘEDŠKOLÁCI http://www.predskolaci.cz/pracovni-listy-predskolaka/3513?fbclid=IwAR1ChaGEniW_BBSx3NGjEJ-zRUWncmgs3CfoJRqJY9O6PPnDX5HT3bZtgNo

NÁPADY PRO ANIČKU http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy?fbclid=IwAR3qId63RNAYx-Z8cnRVAfiISx0hvXleBv-S83MyoibNVUnKoHYuOXQxB1o

DĚTSKÉ STRÁNKY https://www.detskestranky.cz/blog/

STEP - PPP https://www.facebook.com/ppporadna.cz/photos/pcb.3645398672200975/3645385552202287/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDtlNvBJBdZGVBkZKrw-U5yNjcQVQK2SxDcrtyV2-LboMEvwz1nfEg36nMKi9dMwZascnu0kT0qCua4

 

VYRÁBÍME S DĚTMI:

KROKOTAK http://krokotak.com/

PINTEREST https://cz.pinterest.com/

PRIMA INSPIRACE https://primainspirace.cz/2020/03/19/pro-rodice-potrebujete-jen-papir-a-nuzky-20-nadhernych-jarnich-napadu-na-tvoreni-ktere-si-deti-zamiluji/?fbclid=IwAR0uXLCrGU45eS-ykO8UJHg_MjEOiAZMaP3VCEond4thLOlMTkYoe9q00Mg

Násobilka

Čtení


Knížka

Při rozkliknutí knížečky můžete zanechat vzkaz kamarádům co právě čtete.
 Celé Česko čte dětem

Posláním je budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, dále rozvíjí paměť, představivost, znalosti, učí myšlení, utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Rozšiřuje slovní zásobu, myšlenkové obzory a postupně vzbuzuje pozitivní vztah ke knize.
 Čtení pomáhá

Cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok získané peníze na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.