Navigace

Obsah

I nformace rodičům

Školní rok 2019-2020

 

OZNÁMENÍ

Ve dnech 23. 12. 2019 -5.1.2020 bude mateřská škola, základní škola i školní družina uzavřena.

 

 

Sběr starého papíru se bude konat v měsíci říjnu.

Termín bude upřesněn.

 

Termíny třídních schůzek 2019 - 2020:

27. listopadu 2019 v 16:00 hodin ve třídách

24. března 2020 v 16:00 hodin ve třídách

16. června 2020 v 16:00 hodin ve třídách

 

Přehled prázdnin a volných dnů ve školním roce 2019-2020:

Zahájení:  pondělí 2. září 2019

Konec 1. pololetí:    30. ledna 2020

Konec 2. pololetí:   31. června 2020

Zahájení dalšího školního roku:   1. září 2020

Den české státnosti:   28. září 2019

Podzimní prázdniny:   29. - 30. října 2019

Vánoční prázdniny:   23. prosince 2019 - 3. ledna 2020 ( nástup do školy 6. 1. 2020)

Pololetní prázdniny:  31. ledna 2020

Jarní prázdniny:    17. - 23. února 2020

Velikonoční prázdniny:   9., 10., 13. dubna 2020

Hlavní prázdniny:   1. června 2020 - 31. srpna 2020

 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 19. DUBNA 2018  OD 14:00 - 17:00 HODIN.

S SEBOU: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný dotazník ( můžete vyplnit přímo u zápisu).

 

Těšíme se na Vás.

 

Oznámení o uskutečnění voleb do školské rady.

Termín voleb:               6. 10. 2017

Místo konání voleb:    I. třída ZŠ Heršpice

Výzva k podání návrhu kandidátů  do 23.9.2017

Informace o vyhlášení voleb,základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb, byly předány zákonným zástupcům žáků na mimořádné třídní schůzce 7.9.2017, vyvěšeny na webových stránkách školy a na školní nástěnce.


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2017/2018

 

7. září 2017 v 17:00 ve třídách

8. listopadu 2017 v 17:00 ve třídách

16. dubna 2018 v 17:00 ve třídách

 Školní rok přehled prázdninových dnů
Začátek školního roku: 04. 09. 2017
Sanitární den - ředitelské volno: 16. 11. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 11. 2017 - 02. 01. 2018
Konec vyučování v 1. pololetí: 31. 01. 2018
Pololetní volno: 02. 02. 2018
Jarní prázdniny: 05. 02. 2018 - 11. 02. 2018
Velikonoční prázdniny: 29. 03. - 30. 03. 2018
Konec vyučování v 2. pololetí: 29. 06. 2018
Začátek školního roku 2018/2019: 03. 09. 2018

  

 Hodiny a přestávky
1. hodina: 08:00 - 08:45     
2. hodina: 08:55 - 09:40
3. hodina: 10:00 - 10:45
4. hodina: 10:55 - 11:40
5. hodina: 12:10 - 12:55

 Omlouvání nepřítomnosti žáků

Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka bezprostředně po návratu žáka do školy písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).
 


 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 plán činnosti Základní školy Heršpice

Dlouhodobé projekty školy:

Den jak má být

Ovoce do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Krátkodobé projekty:

72 hodin


 

ZÁŘÍ

Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti rodičů a pana starosty

Projektový den: Zeleninový - Co najdeme na našich zahrádkách- ochutnávka

Třídní schůzka ( 7. 9. 2017 )

Rádio Petrov v 1. třídě

Státní svátek

 

ŘÍJEN

Projekt 72 hodin „Školní dvorek jako ze škatulky“

Konzultační den ( 4. 10. 2017)

Sběr starého papíru

Projektový den: Dýňový den

Plavecký výcvik

Podzimní prázdniny ( 26.-27.10.2017)

 

LISTOPAD

Konzultační den ( 1. 11. 2017)

Projektový den: Bramborový den s táborákem

Třídní schůzky ( 8. 11. 2017 )

Drakiáda

Návštěva divadla Radost v Brně

Ředitelské volno - Sanitární den (16. 11. 2017)

 

PROSINEC

Konzultační den ( 6. 12. 2017)

Projektový den: Čertovské harašení s Mikulášskou nadílkou

„ Vánoce, vánoce, přicházejí“ - pečení perníčků v KD heršpice

Vánoční koledování- program pro rodiče a seniory v KD Heršpice

Tvořivé vánoční dílničky s rodiči

Projektový den: „ Štědrý večer nastal“- posezení u stromečku se nadílkou


 

LEDEN

Konzultační den ( 3. 1. 2017)

Projektový den: Stavíme sněhuláka

Předání pololetního vysvědčení ( 31. ledna 2018)

Projektový den: Moje vysvědčení


 

ÚNOR

Pololetní volno ( 2. 2. 2018 )

Jarní prázdniny ( 5. 2. - 11. 2. 2018 )

Projektový den: Školní maškarní karneval

Návštěva planetária v Brně


 

BŘEZEN

Konzultační den ( 7. 3. 2018)

Projektový den: Vítání jara

Noc s Andersenem

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Projektový den: Den učitelů

Projektový den: Hody, hody, doprovody

Velikonoční prázdniny ( 29. - 30. 3. 2018)


 

DUBEN

Konzultační den ( 4. 4. 2018)

Zápis do 1. třídy

Třídní schůzky ( 16. 4. 2018 )

Projektový den: Pasování prvňáčků mezi čtenáře.

Projektový den: Čarodějnické rejdění


 

KVĚTEN

Konzultační den ( 2. 5. 2018)

Projektový den: Maminky mají svátek

Fotografování

Sběr starého papíru


 

ČERVEN

Konzultační den ( 6. 6. 2018)

Projektový den: Děti na celém světe slaví svátek.

Školní výlet

Slavnostní rozloučení se školním rokem a přivítání předškoláků do řad školáků.


 

Celoroční plán školy bude upravován a aktualizován dle aktuálních požadavků.

Vypracovala řed. školy za spoluúčasti pedagogických pracovníků.