Navigace

Obsah

Aktuálně

Leden

Leden je zimní měsíc a bývá mrazivý.

V lednu jsou noci delší než dny.

Leden může pokrýt dřeviny sněhem,

silnice mohou být pokryty ledem.

    6. ledna   Zahájení výuky po vánočních prázdninách

    Zimní koulovačka - termín upřesněn

   20. ledna  Projektový den ve škole

   28. ledna  Pololetní pedagogická rada

   30. ledna  Slavnostní předání pololetního vysvědčení

                      Sebehodnocení - Co jsem se naučil

   31. ledna  Pololetní volno

 

Vážení rodiče, milí žáci ,

jménem celého kolektivu zaměstnanců Mateřské školy a Základní školy Heršpice, bych

 Vám chtěla popřát spokojené prožití vánočních svátků, spoustu radostných okamžiků, pevné zdraví a mnoho štěstí

v roce 2020.

Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

Prosinec

Stráně jsou bílé a venku sněží,

z dálky je slyšet rolniček hlas.

Na dárky nejvíc děti se těší,

nastal ten správný vánoční čas.

    5. prosince   Mikulášská nadílka

    5. prosince   Výlet do skanzenu ve Strážnici

    6. prosince   Čertovská veselice - den plný her, soutěží a tvoření, přijít

                           andělském, nebo čertovském kostýmu

    11. prosince  Vánoční kulturní vystoupení na KD Heršpice

    20. prosince  Divadýlko a vánoční besídky ve třídách

    21. prosince - 5. ledna 2020 - Vánoční prázdniny

   

Listopad

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou,

na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.

Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

     5. listopadu    Kurz první pomoci pro žáky 1.-4. ročníku

     7., 14.,21. listopadu   Plavecký výcvik v Bučovicích

   11. listopadu   Divadelní představení pro žáky 1.-2. ročníku:  

                             "Krtek a kolo"

   18. listopadu   Pečení vánočních perníčků na KD Heršpice

   19. listopadu   Předvánoční fotografování

   24. listopadu   Vánoční jarmark

   27. listopadu   Třídní schůzky v 16:00 hodin ve třídách

   29. listopadu   Projektový den: Advent

  

 

   

Říjen

Samé louže, samé bláto,

víme, kdopak může za to.

Podzime, podzime padá listí, jak by ne.

   11. října  Projekt 72 hodin : I v zimě bude ptáčkům dobře

                     - v rámci projektu "Pomáhám, protože chci" vyrobíme pro    

                                       ptáčky lojové koule a pítka na vodu

   14. října   Výroba krmítek

   16. října   Žijí mezi námi nevidí nebo neslyší - pořad pro žáky

                     3. a 4. ročníku

   17. října   Sběr starého papíru

   24. října   Zahájení plaveckého výcviku v Bučovicích

   28. října   Státní svátek

   29.-30. října Podzimní prázdniny

Září

Hola, hola, škola volá!

 

        2. září  Slavnostní zahájení školního roku u pamětní lípy

     17. září  Projektový den: Strašidla z dýní s táborákem

     24. září  Workshop s panem Vydrou

     30. září   Návštěva Zahrádkářské výstavy

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 ZAHÁJÍME  2. ZÁŘÍ V 9:00 HODIN VŠICHNI SPOLEČNĚ U NOVĚ VYSAZENÉ LÍPY PŘED POMNÍKEM OBĚTÍ VÁLEK, KDE PŘIVÍTÁME NAŠE PRVŇÁČKY.

PO SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ SE PŘESUNEME SPOLU S RODIČI DO TŘÍD, ZDE VÁM BUDOU PŘEDÁNY INFORMACE O ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

 

NA VŠECHNY SE TĚŠÍ

PRACOVNÍ KOLEKTIV MŠ A ZŠ HERŠPICE

Nezapomeňte si vzít aktovku, pouzdro a přezůvky.

 

ČERVEN

V červnu modré zvonky zvoní,

květy bezu z dáli voní.

     3. června   Oslava Dne dětí

     4. června   Školní výlet - Hrad Veveří

   12. června   Zábavně-vzdělávací program: Na prázdniny s robotkem 

                         Ozobotkem

   18. června   Pedagogická rada - uzavření klasifikace

   18. června   Třídní schůzky - Příprava na školní rok 2019-2020,    

                         Preventivní program

   19. června   Sportovní dopoledne: Olympijský běh.

   20. června   Rozloučení se čtvrťáky a pasování předškoláků

   24. června   Odevzdávání učebnic, předání výkresů a výrobků

   25. června   Hravé dopoledne s úklidem pomůcek

   26. června   Sebehodnocení

   27. června   Turistický výšlap

   28. června   Slavnostní předání vysvědčení - ukončení výuky v 9:00

KVĚTEN

Trávo, trávo, jak jsi sladká,

pro housátka, pro kůzlátka.

A co šťávy pro včeličky,

přichystaly jetelíčky.

   1. května   Státní svátek

   6. května   Projektový den: Maminky mají svátek

                       Společné odpoledne s maminkami ve 3. a 4. třídě 15:30 hod.

   7. května   Projektový den: Maminky mají svátek

                      Společné odpoledne s maminkami v 1. a 2. třídě 15:30 hod.

   8. května   Státní svátek

   9. května   Fotografování

 15. května   Poznávej vědu

 21. května   Sběr starého papíru

 31. května   Pasování prvňáčků na čtenáře

 

 

DUBEN

Zima končí, jaro je tu, všude kolem plno květů.

Bílá se žlutou jim velí, lákají si k sobě včely.

Vítáme tě, jaro, tady, my spěcháme do zahrady.

 

    4. dubna   Zápis do 1. tříd od 14:00 - 17:00 hodin

    9. dubna   Pedagogická porada

    9. dubna   Třídní schůzky

  10. dubna   Divadelní představení: Mach a Šebestová

  17. dubna   Projektový den: Velikonoční zvyky a tradice

  18.- 19. dubna   Velikonoční prázdniny

  25. dubna   Den otevřených dveří: Přijďte za námi do školy

  26. dubna   Ovoce do škol: Ochutnávkový koš

  29. dubna   Mléko do škol: Mléčné výrobky- ochutnávkový koš

  30. dubna   Projektový den: Čarodějnická veselice

 

BŘEZEN

Zimo, ty jsi bílá paní,

končí tvoje kralování.

Sundej bílou korunu a sesedni ze trůnu.

Už je na tě čas, za rok přijdeš zas.

 

  12. března   Návštěva předškoláků v základní škole

  18. března   Planetárium 1.-2. ročník

  18. března   Návštěva zabavního vědeckého parku:

                        VIDA Brno- 3.-4. ročník

  20. března   Projektový den: Jaro už je tu.

  18. - 22. března   TÝDEN S KNIHOU

  22. března   Matematický klokan

  26. března   Jarní dílničky pro rodiče a děti od 15:00-17:00 hodin

 

ÚNOR

Masopustní veselice veselá je převelice,

lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici.

Tancuj, tancuj medvěde, karneval se povede.

 

  1. února        Pololetní prázdniny

  7. února        Preventivní program pro žáky 1.-2. tříd: "Zdravé zoubky"

  11.-15. února  Jarní prázdniny

  21. února      Projektový den: "Karneval ve třídě"

  

 

LEDEN

Zima, zima, tu je, snížek poletuje.

Stromy, domy, sněhem zahaluje.

   3.-4. ledna   Ředitelské volno

   7. ledna         Znovu zase ve škole

   10. ledna       Divadlo Barborka: " Jak se Jonáš otužoval"-pro 1.-2.ročník

   22. ledna       Pedagogická porada-uzavření klasifikace za 1. pololetí

   31. ledna       Projektový den: Jak vidím sám sebe

   31. ledna        Předání pololetního vysvědčení

   Dle počasí bude zařazen projektový den: Zimní radovánky

 

PROSINEC

Stráně jsou bílé a venku sněží,

v dáli je slyšet rolniček hlas .

Na dárky nejvíc děti se těší,

nastal ten správný vánoční čas.

Co nás čeká:

   4. prosince   Představení se živými zvířátky

   5. prosince    Projektový den: Mikulášský den s čertovskou nadílkou

   13. prosince  Vánoční vystoupení pro rodiče a seniory v KD Heršpice

   18. prosince   Vánoční turnaj se ZŠ Kobeřice

   20.-21. prosince   Třídní besídky

   22. 12. - 2. 1. 2019 Prázdniny

   

 

LISTOPAD

Už se zase barví listí, do červena, do zlata,

je to pro něj velké štěstí, že nepadá do bláta.

Slunce totiž svítí ještě každý den.

do pavoučích sítí je list zapleten.

Co nás čeká:

    Setkání dětí ZŠ Heršpice se ZŠ Kobeřice

    Fotografování dětí ZŠ a MŠ

      9. listopadu    Drakiáda

    16. listopadu    Projektový den: Bramborové pochutnání

    17. listopadu    Den boje za svobodu a demokracii

    18. listopadu    Vystoupení žáků 1. a 2. třídy na Vítání občánků

    Pečení cukroví a perníčků v KD Heršpice

Říjen

Říjen barví listí do zlata.

Nevadí, že občas spadne do bláta,

když ho vítr sfoukne ze stromu.

Nevidím v tom žádnou pohromu.

      2. října Třídní schůzky

     4. října  Plavání

         9. října  Preventivní program: Já a ty = my.

    11. října Plavání

    12. října  Projekt 72 hodin: Bylinková školní zahrádka.

    18. října  Plavání

    19. října  Projektový den: Dýňové strašení. 

    21. října  Kulturní vystoupení ke 100. výročí vzniku Československa

    23. října  Pořad s divadlem Kejkle.

    24. října  SBĚR STARÉHO PAPÍRU

    26. října  Sanitární den - v tento den je škola uzavřena

    29. -30. října Podzimní prázdniny

   

Září

     3. září   Slavnostní zahájení školního roku s rodiči

   17. září   Exkurze do skanzenu ve Strážnici

   19. září   Preventivní program: Netolismus pro nejmenší

   20. září   Zahájení plavání - plavecký bazén Bučovice

   26. září   Projektový den: Plody podzimu

     27. září   Plavání

   28. září   Státní svátek - Den české státnosti

  

 

Vážení rodiče, milí žáci,

začátek školního roku 2018-2019 se kvapem blíží. Sejdeme se všichni společně při slavnostním zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018 v 8:00. Vezmět s sebou aktovku, přezůvky a psací potřeby. Srdečně zveme i rodiče žáků 2. -4. ročníku. Vyučování bude ukončeno v 9:30 hodin.

Na všechny se již moc těší

kolektiv zaměstnaců školy.

 

 

 

 

Zprávy

Zápis žáků do 1. tříd

Oznamujeme všem rodičům budoucích prňáčků, že zápis do 1.třídy pro školní rok 2019-2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 se od 14:00-17:00 hodin v budově základní školy. U zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na budoucí školáky! celý text

ostatní | 14. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
ve středu 8. listopadu 2017 v 17:00 se sejdeme na třídních schůzkách ve třídách ZŠ. Budete seznámeni s prospěchem Vašich dětí a s aktivitami, které připravujeme do konce roku.
Na Vaši účast se těší třídní učitelky celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 7. září 2017 v 17:00 se uskuteční třídní schůzky ve třídách ZŠ.
Prosíme o vaši účast. celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zahájení školního roku 2017-2018

Vážení rodiče, milí žáci,
slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 4. září v 8:00 hodin v budově školy.
Na všechny se již moc těší
ředitelka školy Mgr. Hana Plachá a paní učitelka Mgr. Zdislava Nováková celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor: Správce Webu