Navigace

Obsah

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora ZŠ a MŠ Heršpice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006782

VÝŠE PODPORY – 481 629 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Podrobnější informace ZDE: