Navigace

Obsah

22. 5. 2020

Informace pro rodiče:

Při zápisu do mateřské školy bylo podáno 15 žádostí o přijetí. Děti byly seřazeny dle kritérií od nejstaršího po nejmladší s místem bydliště Heršpice.

Volných míst do naplnění kapacity školy  13, tzn. že 2 děti nebyly přijaty.

      Seznam přijatých a nepřijatých  dětí dle registračního čísla:

Registrační    číslo

 

MŠ 202008

Přijat(a)

MŠ 202010

Přijat(a)

MŠ 202001

Přijat(a)

MŠ 202007

Přijat(a)

MŠ 202013

Přijat(a)

MŠ 202014

Přijat(a)

MŠ 202015

Přijat(a)

MŠ 202011

Přijat(a)

MŠ 202006

Přijat(a)

MŠ 202003

Přijat(a)

MŠ 202004

Přijat(a)

MŠ 202009

Přijat(a)

MŠ 202012

Přijat(a)

MŠ 202002

Nepřijat(a)

MŠ 202005

Nepřijat(a)

 

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte si mohou rodiče osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 14:00 do 15:30 v MŠ. 

Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou poté odeslána poštou na adresu trvalého bydliště.

 

                                                                                                 Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

V Heršpicích dne 19.5.2020

 

 

Informace k zápisu do MŠ Heršpice

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Z důvodu mimořádné epidemiologické situace organizace zápisů do MŠ Heršpice pro školní rok 2020/2021 proběhne tímto způsobem:

1.  Doručení přihlášky:

  • do datové schránky školy (ID: ifuuwqh),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou  
  • osobní podání po telefonické dohodě s ředitelkou školy (v úterý 12. května 2020 od 8:00-14:00, tel. 602296624 )

2. Termín zápisu:

  • 11. 5. – 16. 5. 2020.

3. V tomto termínu zákonný zástupce dodá následující dokumenty, jedním z výše uvedených způsobů:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz. dokumenty ). Zde je nutné uvést mailovou adresu, na kterou bude zasláno registrační číslo dítěte.
  • Kopii rodného listu
  • Doložení řádného očkování dítěte (podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce dodá:

   a) prohlášení  (viz. dokumenty)

              b) doloží kopii očkovacího průkazu.

Děti budou přijímány  do výše kapacity MŠ Heršpice podle předem stanovených kritérií (viz. dokumenty)

Od 22. 5. 2020 bude podobu 15 dnů na webových stránkách školy (www.zsherspice.cz)  zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů podle registračních čísel. Seznam bude rovněž zveřejněn na vstupních dveřích budovy MŠ.

 

 

V Heršpicích 14. dubna 2020

 

Mgr. Hana Plachá

ředitelka MŠ a ZŠ Heršpice

 

 

Ministerstvo školství vzhledem k situaci, která v České republice panuje, vydalo 3.4. 2020 nové pokyny k zápisům do mateřských škol, a tak ještě dojde k upravení, jakým způsobem bude zápis do naší mateřské školy probíhat. 

Děkujeme za pochopení

   ZÁPIS  K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem současné situaci uvažujeme o stejném postupu přihlašování k předškolnímu vzdělávání jako je tomu u základních škol. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Komunikace ohledně administrativních záležitostí proběhne formou datových schránek, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě osobním podáním po telefonické dohodě s ředitelkou školy .

Možnost podání žádosti od 11.-16. května 2020

S potvrzením lékaře na žádosti o přijetí vyčkejte, sledujte webové stránky  školky kam budou průběžně doplňovány informace podle aktuálního stavu!

   Přeji nám všem hodně zdraví

       Mgr. Hana Plachá

 

  1.