Navigace

Obsah

INFORMACE PRO RODIČE

V úterý 30.6.2020 jdeme na pěší výlet na Jalový dvůr. Dejte, prosím, dětem batůžek, láhev pití, pláštěnku.

Vycházíme 8:30 hod. Prosíme všechny o dřívější docházku do MŠ. Plánovaný návrat je 11:30 hod.

 

 

 

 

Pasování předškoláků

Pasování předškoláků na prvňáčky proběhne v pondělí 29.6.2020 na školní zahradě v dopoledních hodinách. Po ukončení programu jdeme s dětmi na vycházku.

INFORMACE

Prázdninový provoz v MŠ Heršpice 1. - 17. 7. 2020

na základě přihlášky a uhrazení úplaty a stravného

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

OD 18. 7. - 31. 8. 2020 BUDE MŠ Heršpice uzavřena

 

Fotografování

Fotografování  proběhne v naší mateřské škole v pondělí 22.6.2020 v 9:00 hod. Děti budou foceny s rouškou i bez roušky.

 

 

Rozpis docházky do MŠ od 25.5. do 30.6. 2020

1.

Sobek Vít

7:00 – 15:30

Třída Sluníček

2.

Sláviková Lenka

7:40 – 14:40

Třída Sluníček

3.

Vančo Martin

7:10 – 15:10

Třída Sluníček

4.

Vančo Michael

7:10 – 15:10

Třída Sluníček

5.

Procházková Hana

7:20 – 14:30

Třída Sluníček

6.

Malina Jiří

7:30 – 15:00

Třída Sluníček

7.

Plchotová Magdaléna

7:30 – 12:15

Třída Hvězdiček

8.

Volfová Adéla

7:20 – 15:15

Třída Hvězdiček

9.

Horychová Lydie

8:00 – 15:30

Třída Sluníček

10.

Bodocká Natálie

7:50 – 14:45

Třída Sluníček

11.

Slunská Ella

8:00 – 15:15

Třída Hvězdiček

12.

Šmerdová Tereza

8:15 – 12:15

Třída Sluníček

13.

Kuchta Richard

7:10 – 15:00

Třída Hvězdiček

14.

Zvěřina Matěj

8:30 – 12:00

Třída Hvězdiček

15.

Rafáč Benjamin

7:40 – 14:45

Třída Hvězdiček

16.

Wutzelová Barbora

7:00 – 15:30

Třída Hvězdiček

17.

Matůšů Matias

8:40 – 15:20

Třída Hvězdiček

18.

Huyen My Le

7:50 – 12:40

Třída Hvězdiček

19.

Kuňák Ondřej

8:15 – 14:30

Třída Hvězdiček

20.

Dvořáková Veronika

8:30 – 12:30

Třída Sluníček

 

Žádáme vás o dodržování časových intervalů. Nesmí se potkat více rodičů v šatnách. Všechny děti budou mít s sebou dvě roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek. 

11. 5. 2020 

ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ JEŠTĚ NEODESLALI DOTAZNÍK TÝKAJÍCÍ SE NÁSTUPU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ABY TAK CO NEJDŘÍVE UČINILI. 

DĚKUJEME

TERMÍN ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU: 11. 5. 2020

   6. 5. 2020

Mateřská škola a Základní škola Heršpice oznamuje rodičům, že obnovení provozu MŠ i ZŠ se uskuteční 25. května 2020.

Prosím o seznámení s vnitřním předpisem a vyplnění krátkého dotazníku, který zašlete zpět na e-mailovou adresu školy zsherspice@seznam.cz do 11. 5. 2020

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS

 

DOTAZNÍK

 

  3. 5. 2020

Informace z MŠMT:

Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách - mateřské školy

Čestné prohlášení

30. 4. 2020

Vážení rodiče,

je konec dubna a stále čekáme na doporučení MŠMT, jak postupovat dále. Zatím žádná informace na obzoru. Ráda bych Vás ujistila, že se znovuotevřením naší mateřské školy počítáme, bohužel ale v tuto chvíli Vám nejsme schopni stanovit přesný termín. Doporučení z MŠMT, které neoficiálně zaznělo někde v médiích bylo otevírat 25. 5. 2020.

Je nám líto, ale v tuto chvíli jsme na tom stejně jako Vy, rodiče. Informace čerpáme z rozhovorů v médiích, z tisku, z internetu. MŠMT s námi nekomunikuje a nechalo školy na holičkách, speciálně o MŠ nenajdete na webu MŠMT téměř nic. Informace jsou zmatené, často se mění a liší se podle druhu média či důležitosti osoby, která je vyřkne.

Čekáme tedy na metodický pokyn ministra školství, který by snad mohl vnést trochu světla do celého tohoto chaosu. Měl být vydán do konce měsíce dubna, máme 30. dubna navečer a stále nic. 

 

Je mi líto, že Vám ještě dnes, nemohu dát přesnější informace

                                                                                               Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy

     

 

 

Vážení rodiče,

vláda v posledních  dnech v médiích vystoupila s plánem postupného otevírání škol.

Informace o otevření mateřských škol nebyla zcela na pořadu dne. Pouze v rámci dotazu zazněla informace o tom, že otevření mateřských škol si určí zřizovatel, pokud splní požadavky zadané ministerstvem.

Otázkou zůstává, kdy nám zmíněná metodika dorazí a jaké podmínky zde budou uvedené. Situace je nestálá, změny se dějí každým dnem a nedokážeme teď s přesností určit, kdy se mateřská škola otevře.             Do 30. dubna je vládou vyhlášen stav nouze a do této doby bude určitě MŠ uzavřena. 

O dalších krocích Vás budeme neodkladně informovat. Počítáme také s tím, že prostřednictvím dotazníkového šetření budeme zjišťovat zájem o docházku Vašich dětí do mateřské školy.

Prosíme Vás tímto o zvážení, zda nespadáte do rizikové skupiny - tj. zda Vaše dítě není z rodiny, kde se vyskytují mimo jiné osoby se srdečními chorobami, s chronickým respiračním onemocněním, s vysokým tlakem, osoby 65+, se sníženou imunitou,... V těchto případech je nástup dítěte do MŠ riskantní.

 

Vím, že jsou dnešní dny obtížné a vývoj pandemie COVID-19 nepředvídatelný. Nejistota v tom, co bude dál, tomu nepřidává. Buďme ale silní a pozitivně naladění. Jednou tato doba skončí a snad nám v paměti zůstanou více ty milé chvilky s našimi dětmi.

      Doufám, že se brzy ve zdraví sejdeme.

               Mgr. Hana Plachá, ředitelka školy 

    

TERMÍN VYZVEDNUTÍ FORMULÁŘE OŠETŘOVNÉ JE MOŽNÝ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S PANÍ ŠKOLNICÍ JINDROU SVOBODOVOU NA TEL. ČÍSLE 728 640 729

 

Pracovní listy pro předškolní děti

Máme připraveny pracovní listy pro předškoláky. Kdo bude chtít, může 26. 3. čtvrtek od 8: 30 - 12:00  vyzvednout

v Mateřské škole.

 

 

Mateřská škola v Heršpicích se od 16. března 2020 

až do odvolání UZAVÍRÁ .

 

Veškeré informace týkající se mimořádného opatření budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy.

 

 

 

 

Plán činností na měsíc březen

Březen:

 • Divadlo Radost 4. 3. 2020 – pohádka „Tři čuníci nezbedníci“
 • Divadlo v MŠ – „Jak Karlík zachránil babičku“ – 10. 3. 2020 v 10:30 hodin
 • 3D kino v ZŠ – „Tajemné světy pod hladinou“ 11. 3. 2020
  v 9:00 hodin - zrušeno
 • Březen měsíc knihy – návštěva knihovny – 16. 3. 2020 - zrušena
  v 9:30 hodin
 • Projektový den – Jaro je tu!
 • Vynášení smrtky – vítání jara – 20. 3. 2020 - zrušeno
 • Návštěva předškoláků v ZŠ v 9:00 hodin - zrušeno
 • Barevný den žlutá – 17. 3. 2020 zrušeno
 • Vítání občánků – 29. 3. 2020 ve 14:00 hodin v KD

 

Dne 4.3.2020 pojedeme do divadla Radost na divadelní představení Tři čuníci nezbedníci, odjezd 7:15 hod., příjezd v 11:00 hodin. Svačinu budou mít děti s sebou z MŠ. Přijďte včas. 

Akce mateřské školy na měsíc únor

 • Sportování v zimě
 • V případě příznivého počasí
  závody na bobech a saních
 • Maškarní karneval v MŠ 13. 2. 2020
  děti přijdou do MŠ v karnevalové masce
 • Jarní prázdniny 17. – 21. 2. 2020
  provoz zachován
 • Barevný den MODRÁ 26. 2. 2020

 

Akce mateřské školy na měsíc leden           

 • Tři Králové – 6. 1.
 • Hračkový den – 7.1. (děti si přinesou hračku, kterou dostaly od Ježíška)
 • Bílý den – 8. 1
 • Pohádkové dny 13. – 24. 1. - Perníková chaloupka, Červená Karkulka, O Koblížkovi, O nezbedných kůzlátkách
 • Závody na saních, bobech – dle počasí

           

           

           

 

Vážení rodiče,

ve středu 11.12.2019 ve 14hodin se v KD Heršpice uskuteční "Vánoční vystoupení pro rodiče a seniory". Po vystoupení předáme děti rodičům. Děti se do školky již nevrací. Děti, které nespí ve školce, přive´ďte, prosím, již převlečené do oblečení na vystoupení. Děti, které ve školce budou spát, oblečou paní učitelky. Děti do KD přiveďte, prosím, ve 13:35 hodin. Děkujeme

Akce mateřské školy na měsíc prosinec

 

Výlet do Skanzenu - 2.12.2019

Mikuláš, Čert, Anděl v MŠ – 5.12.2019

Čertovská diskotéka v MŠ 6.12. 2019

Vystoupení pro seniory – Vánoční pohádka 11.12.2019 v KD

Vánoční besídka pro rodiče v MŠ 16.12.2019 v 15:30 hodin

Barevný den ČERVENÁ 18.12.2019

Divadlo Šikulka v MŠ – Tři pohádky 20.12. v 8:45 hodin

Uzavření MŠ od 23.12. 2019 do 5.1. 2020

Provoz školy od 6. 1. 2020

Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví do Nového roku.

Vážení rodiče,

zveme Vás na Vánoční besídku, která se koná 16. 12. 2019 v 15:30 hodin.

Děti vám zahrají Vánoční pohádku a společně se všichni naladíme vánoční atmosférou. 

Také můžete ochutnat perníčky, které jsme spolu napekli v kulturním domě ve spolupráci s místními ženami. 

Zprávy

Pracovní listy pro předškoláky

Připravili jsme pracovní listy pro předškolní děti. Kdo bude chtít si vyzvednout v MŠ. Dostavte se 26. 3. od 9:00 - 12:00 hodin do MŠ. Pracovní listy vám budou předány. Zdraví paní učitelky z MŠ celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Informační schůzka MŠ

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 17:30 hodin se uskuteční informační schůzka MŠ pro všechny rodiče přihlášených dětí.

Po skončení proběhne krátká schůzka pouze pro rodiče předškoláků.

Těšíme se na Vás, přijďte prosím bez dětí.
celý text

ostatní | 26. 6. 2017 | Autor: Správce Webu