Navigace

Obsah

2. ročník

Úkoly 22. - 26. června 2020

 

ČESKÝ JAZYK

22. 6. FOTOGRAFOVÁNÍ V 8:00 VE ŠKOLE

23. 6. UČ: 105/1,2,3,4   PS: 36/1,2,3,4          PS: 40/1,2,3,4

24. 6. ON-LINE VÝUKA   UČ: 106/1,2,3,4   PS: 41/1,2,3,4,5                 

25. 6. UČ: 107/5,6,7,8    PS: 42/1,2,3 ,4

26. 6. ON-LINE VÝUKA  PS: 43/1,2,3,4

 

MATEMATIKA

22. 6. FOTOGRAFOVÁNÍ V 8:00 VE ŠKOLE

23. 6. PS: str. 26. cv. 1,2,4,5,6,7,8

24. 6. ON-LINE VÝUKA  PS: str.27 cv. 1,2,3,4 - procvičování geometrie, připrav si pravítko a ořezanou tužku č. 3

25. 6. PS: st. 28 cv. 1,2,3,4,5,6

26. 6. ON-LINE VÝUKA PS: str. 29 cv. 1,2,3,4,5,6,7,8 + str. 30 úvod do násobení a dělení jednou a deseti

 

Úkoly 15. -19. června 2020

ČESKÝ JAZYK

15.6. ON-LINE VÝUKA se z důvodu oprav ve škole nekoná  UČ: 101/1,2,3 - opakování učiva  PS: 35/1,2,3,4   ČÍT: 162-163

16.6. UČ: 101/4,5,6,7   PS: 36/1,2,3,4              ČÍT: 164-165

17.6. ON-LINE VÝUKA   UČ: 102 SLOH      PS: 37/1 A-D                 ČÍT: 166-167

18.6. ON-LINE VÝUKA   UČ: 103/1,2,3,4    PS: 38/1,2,3 

19.6. ON-LINE VÝUKA   UČ: 104/1,2,3,4    PS: 39/1,2

 

MATEMATIKA

15.6. ON-LINE VÝUKA se z důvodu oprav ve škole nekoná  PS: 22 - Dělení číslem 8 cv. 1,2,3,4

16.6. PS: str. 23. cv. 1,2,4,5,6

17.6. ON-LINE VÝUKA  PS: str.23 cv. 3,7 a str. 24 cv. 1,2,3,4

18.6. ON-LINE VÝUKA PS: st. 24 cv.5,6,7,8,9,10

19.6. ON-LINE VÝUKA PS: str. 25 cv. 1,2,3,4,5,6 + úvod do násobení číslem 9

 

Úkoly 8. - 12. června 2020

ČESKÝ JAZYK

08.6. ON-LINE VÝUKA Procvičování slovních druhů                PS: 31/1,2,3              ČÍT: 152-153 článek Housenka

09.6. UČ: 98 SLOH: Pořádek vět      PS: 32/1,2,3  - opakování slovních druhů         ČÍT: 154-155 článek O tom, jak se hází lasem

10.6. ON-LINE VÝUKA UČ: 99/1,2,3,4 Psaní velkých písmen u vlastních jmen  PS: 33/1,2       ČÍT: 156-157 článek Jak se chtěl šnek proslavit

11.6. UČ: 100/1,2,3  Psaní velkých písmen u místních jmen zemí, měst, obcí a hor   PS: 33/3,4   ČÍT: 158-159 článek Konec školního roku

12.6.  ON-LINE VÝUKA  Psaní velkých písmen u vlastních a místních jmen                PS: 34/1,2,3,4    ČÍT: 160-161: článek Skřítek Medovníček v lese

MATEMATIKA

08.6. ON-LINE VÝUKA PS: Procvičování násobilky 7   14 cv. 5,6 a str. 15 cv. 1,2,3,4,5

09.6. PS: 16/ cv. 6 a str. 16 cv. 1,2,3,4,5

10.6. ON-LINE VÝUKA PS: dělení číslem 7   str- 16 cv. 6,7 a str. 17 cv. 1,2,3,4

11.6. PS: procvičování násobení a dělení str. 18 cv. 1,2,3,4,5,6

12.6. ON-LINE VÝUKA  PS: 19, 20  PROCVIČOVÁNÍ GEOMETRIE - PŘIPRAV SI PRAVÍTKO A OŘEZANOU TUŽKU Č. 3 + úvod do násobení číslem 8 

 

Úkoly 1. - 5. června 2020

ČESKÝ JAZYK

1. 6.  ON-LINE VÝUKA - OSLAVA DNE DĚTÍ – HRY, SOUTĚŽE,….

2.6. UČ: 97/1,2,3      PS: 27/1,2                    ČÍT: 143,144,145

3.6. UČ: 97/4,5,6      PS: 28/1,2,3                 ČÍT: 146-147

4.6. UČ: 98/7,8,9      PS: 29/1,2,3,4              ČÍT: 148-150

5.6. ON-LINE VÝUKA   PS: 30/1,2,3           ČÍT: 151

MATEMATIKA

1. 6.  ON-LINE VÝUKA - OSLAVA DNE DĚTÍ – HRY, SOUTĚŽE,….

2.6. PS: 11 - dělení číslem šest, procvičování počítání se závorkami cv. 1,2,3,4,5,6

3.6. PS: 12 - sloví úlohy - procvičování počítání se zkouškou cv. 1,2,3,4,5,6

4.6. PS: 14 - násobení číslem 7; cv. 1,2,3,4,5,6

5.6. ON-LINE VÝUKA - PS: 13 PROCVIČOVÁNÍ GEOMETRIE - PŘIPRAV SI PRAVÍTKO A OŘEZANOU TUŽKU Č. 3 cv.1,2,3,4 

 

PRVOUKA- BUDE DOPLNĚNO

ANGLIČTINA

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e214542157910005

 

 English

Česky

 father

 otec

 mother

 matka

 grandfather

 dědeček

 grandmother

 babička

   

 family

 rodina

 brother

 bratr

 sister

 sestra

 

Milí žáci, vážení rodiče,

pro ty, kteří se 25. května vrátí do školních lavic,  je to poslední týden práce doma a poslední úkoly, které budete plnit s rodiči.

Pro ty, kteří zůstanou i nadále doma se nic nemění, úkoly Vám budu i nadále posílat prostřednictvím webových stránek školy

a také online výuka bude pokračovat, vždy pondělí, středa, pátek, jenom se změní pracovní skupinky, 

Info bude zasláno na e-mail.

Přeji hezký víkend.

Paní učitelka Hanka Plachá

´Úkoly 25. - 29. května 2020

ČESKÝ JAZYK

25. 5. UČ: 95/3,4                      PS: 22/1,2,3,4               ČÍT: 137

26. 5.                                         PS: 23/1,2                     ČÍT: 138

27. 5.  Online výuka.           PS: 24/1,2,3                  ČÍT: 139,140

28. 5.                                         PS: 25/1,2,3,4               ČÍT: 141

29. 5. Online výuka.           PS: 26/1,2,3                  ČÍT: 142

MATEMATIKA

25. 5. PS: 6 - dělení číslem 5 cv. 1,2,3,4,5 + zopakuj si polopřímku

26. 5. PS: 7 - procvičování násobení a dělení + sčítání a odčítání pod sebou cv. 1-8

27. 5. Online výuka. PS: 8 - procvičování násobení a dělení  cv. 1,2,3,5,6,7

28. 5. PS: 9 - násobení číslem 6 cv. 1-6

29. 5. Online výuka. PS: 10 - procvičování násobení a dělení cv. 1-6

 

PRVOUKA

Pracovní sešit str. 60-62 Hospodářská zvířata, domácí ptáci

 

ANGLIČTINA

Milé děti, zopakujeme si a procvičíme barvy.

Video:

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e214542157910004

Barvy k procvičení: ttp://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours

 

 

Posílám úkoly na týden od 18. - 22. května 2020

 

ČESKÝ JAZYK

PO:  Dnes nás čekají  slovesa- v učebnici na str. 92 - nauči zpaměti, co jsou to slovesa, str. 93 / cv. 2,3,4 ústně. V pracovním sešitě  na str. 21 si zopakuj přehled slovních druhů, párové souhlásky a slova nadřazená a podřazená cv. 1,2,3,4

    Čtení str. 128-129: PORSHE A FIAT PĚTISTOVKA - přečti si 3x a zkus se zamyslet a odpovědět si na otázky za článečkem

ÚT: Učebnice str. 93/ 5 a, b - do sešitu, v  pracovní sešitě si zopakuj podstatná jména na straně 22/ cv. 1-4

   Čtení str. 129-130, přečti básně a odpověz  si ústně na otázky.

ST: On- line výuka, slovní druh PŘEDLOŽKY - seznámení, procvičení, učebnice str. 94 - připravte si strom s kartičkami předložek

     KARTIČKY PŘEDLOŽKY + STROM

   Čtení str. 132-133 DVANÁCT MĚSÍČKŮ 

ČT: Pracovní sešit str. 23/ cv. 1,2 - opakování podstatných jmen

   Čtení str. 134-135 - PROČ SE STŘÍDÁ DEN A NOC - 3x přečti a odpověz na otázky - otázku č. 5 vypracuj do sešitu

PÁ: On- line výuka - slovní druh SPOJKY - seznámení,  učebnice str. 92 - připravit kartičky spojky

     KARTIČKY SPOJKY

     Čtení: str. 136  MŮJ TÝDEN - NAMALUJ, NEBO NAPIŠ, CO JSI DĚLAL KAŽDÝ DEN V TÝDNU 

      TÝDEN

MATEMATIKA

PO: Pracovní sešit str. 1/ cv.1-7, procvičování násobení a dělení 2,3,4

ÚT: Pracovní sešit str. 2/ cv.1,2,3,4

   Násobení s nulou: JESTLIŽE NĚKTERÝ Z ČINITELŮ JE NULA, PAK SE SOUČIN VŽDY ROVNÁ NULE

ST:  On- line výuka, procvičujeme násobení pěti. V pracovním sešitě na str. 3/cv. 1-6

    - dokončit.

ČT: Pracovní sešit str. 4/ cv. 1,2,3,5,6,7

PÁ: On- line výuka, připrav si pravítko, ořezanou trojku tužku a bílý papír bez linek; geometrie: POLOPŘÍMKA

 

Milí žáci, vážení rodiče,

posílám úkoly na týden od 11. - 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

PO: On- line výuka, máme hotovo. Seznámili jsme se se slovními druhy, naučit se je zpaměti. Procvičuj čtení v čítance        str.120-121: ZAJÍC A HLEMÝŽĎ

ÚT: Pracovní sešit na straně 19/ cv. 1-5

   Čtení str. 122-123, přečti básně a odpověz na otázky, str. 123 cv.3: vyber jednu hádanku a opiš ji do sešitu+ namaluj obrázek

ST: On- line výuka, procvičíme si slovní druhy, párové souhlásky, abecedu, psaní i,y. Seznámíme se s podstatnými jmény učebnice str. 91.

   Čtení str. 124 Povídání o bezpečnosti na silnici

ČT: Pracovní sešit str. 20/ cv. 1,2,3,4 - úvod do slovních druhů

   Čtení str. 125-126 - NEZBEDNÉ AUTÍČKO TÚT- 3x přečti a odpověz na otázky

PÁ: On- line výuka, procvičíme si podstatná jména, slova nadřazená, podřazená. Učebnice str.92

   Čtení str. 127 přečti si báseň a úkol č.1 udělej do sešitu

MATEMATIKA

PO: On- line výuka, máme hotovo. Procvičili jsme násobilku, dokonči na str. 28/ cv. 1,2,4, kdo ještě nemá hotovo

V ÚTERÝ 12. 5. 2020 OD 8:00 - 10:00 JE MOŽNÉ VYZVEDNUTÍ PRACOVNÍCH SEŠITŮ DO MATEMATIKY, V JINÉ DNY PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S PANÍ ŠKOLNICÍ.

ÚT: Pracovní sešit str. 29/ cv.1,2,3,4

    Naučit:      dělenec    dělitel    podíl

                        16         :        4     =    4

ST:  On- line výuka, procvičujeme násobení a dělení číslem 2,3,4. V pracovním sešitě na str. 30/cv. 1,2,3,6 - dokonči.

ČT: Souhrnné opakování str. 32: Vypočítej sám a zkus si stopnout, jak dlouho práce trvala.

PÁ: On- line výuka, připrav si pravítko, ořezanou trojku tužku a bílý papír bez linek; procvičíme společně geometrii.

VYPLNĚNÝ SEŠIT MŮŽETE VHODIT DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ŠKOLY NEBO V ÚTERÝ 19. 5. PŘEDAT PANÍ UČITELCE.

ANGLIČTINA:

ZVÍŘATA 1. A 2. TŘÍDA

ZVÍŘATA

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 posílám úkoly na další týden. Online výuka bude zahájena ve středu 6. května, čas bude ještě upřesněn. 

Již se na všechny děti moc těším.

Paní učitelka Hanka Plachá

Týden: od 4. května

ČESKÝ JAZYK: 

 PO:  - tentokrát začneme slohovým cvičením. V učebnici na str.  87 si přečti článek Robinson a odpověz ústně na otázky a,b,c. Bohužel nemáš u sebe kamaráda, tak bude úkol 1a jenom pro tebe a až se sejdeme ve třídách, popovídáme si společně o ostrovech, které jste vytvořili a připravíme krásnou výstavku.

ÚT: Připrav si pracovní sešit na straně 18. Čeká tě opakovací stránka, pusť se do ní a pokud budeš chtít , změř si čas, jak jsi to zvládl.

ST+ČT: Čeká nás opakování všeho, co jsme se naučili, budeš potřebovat učebnici na straně 88 a 89 a sešit. Projdi si všechna cvičení. Některá vypracuj do sešitu, některá ústně.

Do sešitu cv. 3 str.88, cv. 6 str. 89, všechny ostatní procvičuj ústně.

Napiš si každý den jeden diktát str. 89/a,b 

ČTENÍ

Na konci týdne nás čeká krásný svátek našich maminek, proto i  čtení bude o maminkách. Na straně 118-119 si přečti článeček, nauč se básničku: Svátek matek, zpaměti. Do sešitu pak napiš odpovědi na otázku 2/str. 18 a na otázku 2/str. 119 a svoji maminku namaluj.

MATEMATIKA

PO: Násobení číslem 3 již umíš, tak si přidáme dělení

V pracovním sešitě vypracuj úkoly na straně 25

ÚT: V pracovním sešitě  na straně 26 vypracuj cvičení 1-5( cvičení 5 opiš krásně do sešitu a vyřeš.

ST+ČT: Již umíme násobení dvěma, třemi a nyní se vrhneme na násobení číslem 4

Procvič si násobení na kartičkách a potom se pusť do úkolů v sešitě na straně 27 a 28.

A máme hotovo, v pátek nás čeká státní svátek. Užijte si pěkný den s rodinou a v neděli nezapomeň, maminky mají svátek.

 

Týden: 27. dubna - 30. dubna 2020

ČESKÝ JAZYK: Slova s BĚ,PĚ,VĚ,MĚ

 PO:  -připrav si učebnici na str. 85 . Dnes nás čeká psaví slov se skupinou bě,pě,vě,mě. Ve žlutých rámečcích si přečti, jak vyslovujeme hlásky v těchto skupinách.

cv. 2 opiš do sešitu a zakroužkuj barevně skupiny bě, pě, vě, mě

V pracovním sešitě si zopakuj dě,tě,ně na straně 15 cv. 1-5 

ST:  Dnes budeš potřebovat jenom pracovní sešit na str. 16-cvičení 1-4. 

ČT: Připrav si učebnici na str. 86 . Cvičení 5 přepiš do sešitu a cv. 6,7 si procvič ústně. V pracovním sešitě na str. 17 cvičení 1,2,3 

PÁ: 1. května -svátek-bez úkolů

ČTENÍ

Celý týden budeme číst s obrázky. Každou pohádku si několikrát přečti a převyprávěj, můžeš si namalovat obrázek

PO: Čert a Káča

ÚT:ČERVENÁ KARKULKA

ST:DLOUHÝ,ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

ČT:CHYTRÁ HORÁKYNĚ

MATEMATIKA

PO: Zopakuj si :  násobení a dělení s číslem 2 zpaměti, v pracovním sešitě na straně 22 cv. 2 máme slovní úlohy, kde se pokusíme již vytvořit správný zápis. Úlohy dle vzoru správně zapiš, vypočítej a doplň odpověď.

Cvičení 1,3,4 vyřeš sám(a)- to určitě zvládneš.

ÚT: Násobení třemi-nauč se zpaměti násobilku 3

V pracovním sešitě  na straně 21 vypracuj cvičení 1-5.

ST: opakuj si násobilku dvou a tří 

V pracovním sešitě na straně 24 máš úkoly č. 1( opiš a vyřeš),2,4,5,6

ČT: V pracovním sešitě dokonči úkoly na straně 24 č. 3,7,8,9

Připrav si prázdný list a narýsuj dle zadání:

1. Narýsuj body A,B,C.

2.Narýsuj  přímky k,l,m, které procházejí bodem B, ale neprocházejí body A,C

3. Narýsuj úsečku KL, která měří 3cm 5mm

Prvouka:

Pojďme na výlet do lesa

 

Týden: 21. dubna - 24. dubna 2020

ČESKÝ JAZYK: Tento týden se podíváme na psaní slov se skupinami DĚ, TĚ, NĚ a na to , jakým způsobem můžeme poslat vzkaz a SMS zprávu. Vidíte sami, že nás čekají úplně lehounké úkoly, protože všechno již znáte.

 ÚT:  -připrav si učebnici na str. 82 a zkus si úkoly 1,2,3 udělat ústně, několikrát si přečti žlutou tabulku a dobře si zapamatuj, co se v ní píše. Úkol č. 4 si můžeš udělat na papír, namalovat si kytičky a procvičovat slova, kdo je šikula  klidně si přidá i více slov

ST:  Dnes budeš pracovní sešit i učebnici, v pracovním sešitě tě čekají úkoly na str. 14/ cv. 1,2,3, až budeš hotov(a) vymaluj si obrázky.

         Učebnici si otevři na straně 84, zde tě čeká povídání o tom, jak se posílají vzkazy formou SMS. Vím, že tento způsob zasílání zpráv určitě moc dobře znáš, proto si tuto stránku projdi a když ti rodiče dovolí, pošli mi krátkou zprávu. Mé telefonní číslo, na které můžeš zprávu poslat je: 602296624. Těším se na zprávy JJJ

ČT: Dnes ještě zůstaneme v pracovním sešitě a budeme procvičovat slova s dě, tě, ně. Na str. 14 cv.4,5 a na str. 15 cvičení 1,2,3

PÁ: Připrav si všechny kartičky, dě,tě,ně, rozlož si je před sebe a hádej ( zvedej, co doplníš)

        Slova: v ohra__, pil__, na ok__, š___tec, ve vo__, na au___, pe__ženka, lo__,š__ně, slů__, ko__, třeš__, na pů__, po obě__, po s___ně

       Procvič si diktát: str. 80/ 8b

ČTENÍ

Každý z Vás si četl svoji knihu, kdo ji má celou přečtenou, napište na papír  název knihy, kdo ji napsal, kdo ilustroval ( namaloval do ní obrázky) a namalujte to, co Vás v knize zaujalo.

V čítance na straně 116-117 nás čekají pěkné básničky, všechny si je přečti a zkus ke každé splnit úkoly, které se zkrývají v oranžových rámečcích.

MATEMATIKA

Zopakuj si : dělenec, dělitel, podíl

                       činitel, činitel, součin

Procvičuj násobení s číslem 2 zpaměti, dnes si přidáme k tomu dělení, uvidíš, že je to hračka, když umíš násobení.

ÚT: v pracovním sešitě na straně 20 si zopakuj násobení a dělení číslem 2 a sčítání i odčítání, cvičení 4-9.

Pozor u cvičení č. 8 nezapomeň, že první vypočítáme dělení a pak teprve přičítáme.

ČT: Dnes nás čeká geometrie. Připrav si pravítko 30 cm a ořezanou tužku č. 3

Zopakuj si, jak rýsujeme a značíme body, přímky, úsečky. Na papír narýsuj a správně popiš: body A,B,C,D; přímky k, l, m, n a úsečky TU,SK,LM, EF.

V pracovním sešitě cv.  1 na straně 21.

: pokračujeme v geometrii. Vezmi si pravítko a dobře si je prohlédni, budeme si povídat o jednotkách délky 1 centimetr, 1 milimetr a 1 decimetr.

V pracovním sešitě na straně 21 máš úkol č. 2. dobře si jej přečti a podle zadání si ukazuj na pravítku.

Procvič si měření v úkolech 3,4,5. Pozor, že když měříš úsečku, že počáteční bod úsečky splývá s nulou na tvém pravítku.

Nauč se zpaměti převody jednotek:

1 cm = 10 mm

10 mm = 1 cm

1 dm = 10 cm = 100 mm

Prvouka:

Budeš potřebovat učebnici na straně 46-49, zde si zopakuj části rostlin a stromů a seznam  se s vývojem plodů.

Až si všechno zopakuješ a dobře pročteš, pak vyběhni na zahrádku nebo před domek a zkus si všechno, co znáš procvičit přímo v přírodě. Až se vrátíš domů vezmi si papír a namaluj, co jsi všechno viděl a popíš podobným způsobem, jak je to na straně 48-49 v učebnici.

 

Milí žáci, vážení rodiče,

velikonoční svátky máme za sebou, tak se opět koukneme na učení:

Týden: 14. dubna - 17. dubna 2020

ČESKÝ JAZYK: Celý týden si budeme opakovat psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, využívej kartičky, vymýšlej různá slova a nezapomeň si vždy zdůvodnit , jak se píší.

 ÚT:  -práce v učebnici na str. 80/4,5,6 - všechny úkoly si udělej ústně, jen si nezapomeň každé slovo zdůvodnit u cvičení 4 si zopakuj, co jsou to slova protikladná

       - v pracovním sešitě je krásný obrázkový úkol na str. 12/ cvičení 4

ST:  Dnes budeš potřebovat jenom pracovní sešit, úkoly tě čekají na str. 13/ cv 1,2,3,4

ČT: Připrav si učebnici na str. 81, kde m´áme čtení s porozuměním

- přečti si bajku Lev a myš a odpověz na otázky ve cv. 4

Malá hádanka pro tebe: Víš, co je to bajka?

PÁ: Připrav si kartičky s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, budeme je v pondělí potřebovat

- napiš si diktát str. 80/ cv.  8 a ve cvičení 9 ústně doplň vhodnou souhlásku a zdůvodni

- v pracovním sešitě na str. 13/ cv. 5 ( použij pravítko)

ČTENÍ

V čítance si zavzpomínáme na Velikonoce, přečti si str. 112-115.

MATEMATIKA

Zopakuj si : dělenec, dělitel, podíl

                       činitel, činitel, součin

Procvičuj násobení s číslem 2 zpaměti, dnes si přidáme k tomu dělení, uvidíš, že je to hračka, když umíš násobení.

ÚT: v pracovním sešitě str. 19/ 1,2

ČT: Dnes si zkusíme provádět zkoušku k příkladům násobení

-    pracovní sešit str.19/ cvičení 3,4

: Slovní úlohy s násobením

  - v pracovním sešitě str. 20/ cv.1,2,3

Na závěr týdne si zopakuj násobení a dělení 2.

Krásný víkend.

Paní učitelka Hanka Plachá

 

Krásný předvelikonoční týden, milí žáci, vážení rodiče.

Úkoly budou tentokrát zadány jenom do středy a k tomu posílám na osobní e-maily Velikonoční speciál.

Tak jdeme na to:

Týden: 6. dubna - 8. dubna 2020  

ČESKÝ JAZYK: Procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

 PO:  -práce v učebnici na str. 79/1,2,3 - všechny úkoly si udělej ústně, jen si nezapomeň každé slovo zdůvodnit

       - v pracovním sešitě na str. 10/ 3,4

ÚT:  Dnes budeš potřebovat jenom pracovní sešit.

 Čekají nás stránky, které zkusíš udělat bez pomoci maminky nebo tatínka, můžeš si k tomu vzít i hodinky a změř si čas, jaký jsi rychlík ( ale nemusíš)

  - str.11/1,2,3

ST: v pracovním sešitě str.12/1,2,3

ČTENÍ

V čítance máme další čtení´čko k tématu Jaro. Vždy si básničky a pohádky přečti a pokus se vypnit úkoly, které jsou vždy připraveny. Str. 106-110

MATEMATIKA

Procvičuj násobení s číslem 2 zpaměti.

PO: v pracovním sešitě str. 17/ 1,2,6,9

ÚT: Příprava na dělení. Děleno značíme :

  - popros maminku o  fazole,  čočku nebo použik kostky, korálky a pokus se vytvářet příklady na dělení podle vzoru

    na str.18/ 1,2,3,4,5

Nauč se zpaměti:  dělenec     dělitel      podíl                        činitel   činitel   součin

                                       10       :        2     =        5                                 4      .       2     =    8

PRVOUKA:

   - pracovní listy

      Jaro   

      Jaro 2

Moji milí žáci, vážení rodiče,

pořád na Vás všechny vzpomínám a věřím, že jste v pořádku a daří se Vám dobře. Posílám přehled učiva, který Vás čeká tento týden. Kdybyste si s něčím nevěděli rady napište mi nebo zavolejte.

PROSÍM RODIČE, ABY VYPLNĚNÉ PRACOVNÍ SEŠITY, PŘÍPADNĚ PRACOVNÍ LISTY NEVYHAZOVALI, KAŽDÉ ÚTERÝ  OD 8:00-10:00 MŮŽETE ÚKOLY ODEVZDAT VE ŠKOLE, UDĚLALA BYCH DĚTEM OPRAVY  A POSLALA JIM HODNOCENÍ.

DĚKUJI.

Vaše paní učitelka

Hanka Plachá

Týden: 30. března - 3. dubna 2020

 

MATEMATIKA

A máme nyní před sebou násobilku. Vymyslela jsem i krátkou básničku, pro radost.

Sovičky za malou chvilku, 

zvládnou hravě násobilku.

Jsou to správní školáci,

umí chytnout za práci.

 

PO: -  začínáme násobení dvěma v pracovním sešitě str 15/ cv. 1-6

     - nauč se zpaměti co nejrychleji vyjmenovat násobky 2

 

ÚT: - Procvičuj +,- do 100, zpaměti str.16/cv.7,8 opiš na papír a vyřeš, v počítání využij číselnou osu

      - násobilka 2 str 16 / cv.. 1,3,6

ČT: Co je to pár:  1 pár jsou 2 kusy

    - v prac. sešitě str. 16/ cv. 2,4,5,9 - zkus sám udělat zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď

PÁ: - Procvičuj si ústně a na kartičkách , násobilku

     - procvičování zápisů slovních úloh str. 17/ cv. 4,7,8 - u  zkus sám udělat zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď

 

 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov Ž-Š a H-CH. Párové souhlásky, procvičování s kartičkami.

PO: Párové souhlásky Ž-Š, procvičujeme na kartičkách, společně s probranými párovými souhláskami    

     - Učebnice str. 76 cv. 1,2,3,4 ústně - vždy si nezapomeň správnou variantu oddůvodnit

ÚT: Párové souhlásky Ž-Š - učebnice str. 76 cv. 5,6 vypracuj na papír

    -  pracovní sešit str.9 cv. 3,4

   - zkus se naučit jazykolam: Osuš si šosy. 

ST: Párové souhlásky - procvičování na pracovním listě, který budou mít rodiče v e-mailu

      - procvičování psaní: opiš báseň v písance str. 14

ČT:  Párové souhlásky H-CH

    - Učebnice str.78/ cv. 1,2,3,4 - procvičuj ústně

PÁ: procvičuj probrané párové souhlásky na kartičkách

   - pracovní sešit str.10/ cv. 1,2

ČTENÍ

Pokračujeme ve čtení oblíbené knihy.

Dokončení téma: Člověka jeho zdraví článkem O špinavých rudolfových uších - povídání o zdraví a o čistotě nejen uší, ale celého těla.

Téma: ve vzduchu je jaro.

Povídání o jaru: znaky jara, jarní měsíce, jarní svátky, zvyky, tradice. V čítance si přečti každý den kousíček od str. 100-105 a pokus se sám nebo s rodiči vyplnit i úkoly k článkům.

PRVOUKA

Téma : Jaro

ÚT: Povídání o jaru: znaky jara, jarní měsíce, jarní svátky, zvyky, tradice - návaznost na čtení

    - v pracovním sešitě str. 58

 Projděte se v přírodě a najděte zanky jara, které kolem sebe vidíte.

ČT: Rostliny na jaře

     - učebnice str. 46 - zopakuj si z 1. třídy jaké části má rostlina

   - poznávej v přírodě rostliny,  které nyní kvetou: sněženky, narcis, prvosenka,... určitě znáš i jiné 

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

týden domácí práce je za náma. Věřím, že jste všechny zadané úkoly společně s rodiči nebo prarodiči bez problémů zvládli. Vím, že jste všichni moc šikovní, pořád na Vás myslím a věřím, že jste všichni zdraví. Na další týden jsem si pro Vás připravila i hravé pracovní listy. Chtěla bych tímto požádat Vaše rodiče, pokud budou mít o tyto pracovní listy zájem, aby mi zaslali na     e-mailovou adresu školy zsherspice@seznam.cz svoji  e-mailovou adresu, na kterou bych tyto pracovní listy mohla poslat.Tyto pracovní listy si doma můžete vytisknout a vyplnit. Až se znovu vrátíme do školních lavic, tak mi je přinesete ukázat.

 

A nyní se již pustíme do úkolů , které Vás čekají od 23 .3.  - 27. 3. 2020.

MATEMATIKA

PO: Procvičování odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do  100 s pomocí názoru. Řekni číslo hned před..., hned za...

       - vytvořte si kartičky do 100 a procvičujte na nich

  - pracovní sešit str 12 cv. 1,3,5 - slovní úlohy ( nezapomeňte na správné znázornění desítek a jednotek).

ÚT: Procvičování +,- do 100 s jednotkami l, cm, kg, Kč,.. - opiš na papír cv. 4 str.12, cv. 3 str.13

ČT: Procvičování na str. 13 v pracovním sešitě cv. 1,2,4,5 

PÁ: Připravujeme se na násobilku str. 14 cv.1,2,3 - ukázka, jak nám násobilka pomáhá, kdybychom ji neznali, museli bychom jenom sčítat 

   - hra s využitím kartiček ( 0-100, které jste si vyrobili)- najdi násobky č.2, 3, 4,...

   -dokončení úkolů na str.13 cv. 6,7

ČESKÝ JAZYK

Pokračujeme s procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Párové souhlásky, procvičování s kartičkami.

PO: Párové souhlásky V-F, procvičujeme na kartičkách, společně s probranými párovými souhláskami    

     - Učebnice str. 75 cv. 1,3, cv. 2 vypracuj na papír

ÚT: Párové souhlásky V-F- učebnice str. 75 cv.4,5,6 + pracovní sešit str.7 cv. 3,4,5,6

ST: pracovní sešit str. 8 - ZKUS VYPRACOVAT SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI RODIČŮ

ČT:  Párové souhlásky Z-S

    - Učebnice str.76. cv. 1,2,3,4 - procvičuj ústně

    - procvičování psaní: opiš báseň z čítanky str.102 U potoka roste kvítí, namaluj petrklíč a v básničce podtrhni jednoslabičná slova červeně a trojslabičná slova modře.

PÁ: procvičuj probrané párové souhlásky na kartičkách, vymýšlej slova, kde se párové souhlásky schovávají,...

   - pracovní sešit str.9 cv. 1,2

ČTENÍ

Pokračujeme ve čtení oblíbené knihy.

V čítance máme téma: Člověk a jeho zdraví, povídej si s rodiči, jak správně dodržovat hygienu, jak se chránit před nemocí a úrazem. V čítance si přečti každý den kousíček od str. 92-97 a pokus se vždy s rodiči vyplnit i úkoly k článkům.

PRVOUKA

ÚT: Co lidé dělají - prac. sešit str. 55 vyplň úkoly, které si pro tebe Ája připravila

    -zahrejte si s rodiči pantomimu: Předvádění různých povolání

   - znát povolání rodičů

ČT: VYZKOUŠEJ SÁM SEBE-str. 56-57 zkus bez pomoci rodičů doplnit obě stránky, poznáš, co všechno ses naučil.

ANGLICKÝ JAZYK

Opakuj slovíčka 7. lekce.

Pracovní sešit str. 52

 

Milé děti, vážení rodiče,

věřím, že jste si dnes spolu s televizním panem učitelem a televizními spolužáky na ČT2 naučili nové počítání, které my ještě v učivu nemáme a tím byla násobilka 2, ale to vůbec nevadí, budete mít náskok, až se budeme násobilku učit v našich pracovních sešitech. Procvičení na číselné ose byla pro Vás určitě hračka, skládání čísel podle velikosti máte v malíčku.

Před matematikou se Vám určitě líbilo i karaoke čtení.

Úkoly v pracovním sešitě, které jsme si zadali, zvládnete určitě sami bez pomoci rodičů.

Myslím na Vás a věřím, že až se znovu vrátíme do školy, všechno společně zopakujeme a procvičíme.

 

Vaše paní učitelka.

Domácí příprava 16. -20. března 2020

MATEMATIKA

Procvičování odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do  100 s pomocí názoru.

Naučit :

Sčítání: sčítanec, sčítanec, součet

Odčítání: menšenec , menšitel, rozdíl

Pracovní sešit str. 8-10

Geometrie: Rýsování úseček dané délky- používejte zadaný postup

Pracovní sešit str. 11

ČESKÝ JAZYK

Další procvičování psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Párové souhlásky, procvičování s kartičkami.

Párové souhlásky D-T, Ď-Ť

Učebnice str. 73-74

Pracovní sešit str. 6/ cv. 4,5; Str. 7/1,2

Čtení: Pokračujeme ve čtení oblíbené knihy.

PRVOUKA

co lidé dělají, čím bych chtěl být, práce rodičů.

Pracovní sešit str. 55 Namaluj obrázek:  Čím bych chtěl být, Co dělá moje maminka, Co dělá tatínek

 

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičovat slovní zásobu celé 7. lekce

Pracovní sešit     str. 51

Do you like…? Máš rád…?

 

Domácí příprava 12.-13. března 2020

Matematika

Procvičování pamětného počítání do 20, slovní úkoly se zjednodušeným zápisem. Odčítání   s přechodem 10 do 100 pomocí názoru a rozkladu čísel.

Pracovní sešit str.8/ cv.1,2,4,5,7

Český jazyk

Procvičování párových souhlásek s kartičkami (b,p). Pracovní sešit: str. 6 cv 1,2,3

Čtení-vyber si pěknou knížku a každý den kousek přečti a povyprávěj svým rodičům o čem jsi četl. Až skončí mimořádné opatření, přines si přečtenou knihu do školy, budeme si o ní společně povídat. Nezapomeň na psaní, procvičuj diktáty, opis a přepis.

Prvouka

Minulost, přítomnost, budoucnost- zahrej si s rodiči hru Bylo, nebylo a doplň úkoly na str 54 v pracovním sešitě. Učivo si nezapomeň pročíst i v učebnici na str. 45.
Třídní učitelka: Mgr. Hana Plachá

 

Hodina 1 2 3 4 5
Pondělí: ČJ M ČJ HV  
Úterý: ČJ M PRV AJ ČJ
Středa: ČJ ČJ TV TV  
Čtvrtek: ČJ M PRV ČJ ČJ
Pátek: ČJ M VV  
Zvonění: 8:00 - 8:45 8 : 55-9 : 40 10 : 00 - 10 : 45 10:55 -11:40 12:10 - 12:55

 

 

Pracovní sešit str. 29/ cv.1,2,3,4