Navigace

Obsah

Projekty


V současné době jsme zapojeni do celostátních projektů, které bychom Vám rádi ve stručnosti přiblížili:

 

Ovoce a zelenina do škol


Cílem projektu je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny u dětí, vytvořit správné stravovací návyky a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli vybráni žáci 1. stupně ZŠ.
 Zdravé zuby


Program je určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a vede je k pravidelné ústní hygieně a preventivním návštěvám zubaře. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v dalších letech.
 


 

Recyklo hraní
Recyklohraní je podporovaný MŠMT ČR a cílem je vzdělávat děti a žáky v oblasti třídění odpadu.