Navigace

Obsah

Mateřská škola a Základní škola Heršpice

 

Mateřská škola a Základní škola Heršpice

je školou malotřídní, s kapacitou 50 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou samostatných tříd. I. třídu navštěvují žáci 1. a 2. ročníku, II. třídu navštěvují žáci  3. a 4. ročníku. Většina žáků bydlí v Heršpicích. Od roku 2019 se stala součástí školy i školní družina s kapacitou 30 dětí.

Budova školy se nachází uprostřed vesnice. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí.

 

 

 DŽáci ve třídě

Ve školní budově je dále umístěna kuchyň s jídelnou a dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí. Pracujeme jako jedna veliká rodina: děti, žáci, paní učitelky i provozní zaměstnanci. Společné aktivity, projekty i kulturní akce nás spojují v jeden neoddělitelný celek.

Mnoho „nezasvěcených“ lidí si často pokládá otázku, jak vlastně probíhá výuka v malotřídní škole a zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna děti dostatečně a kvalitně vzdělávat.

Způsob výuky v malotřídní škole se liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. A právě nižší počet žáků v každém ročníku je prvním velkým plusem.

 

 

Dýňový den

Umožňuje učiteli téměř okamžité získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Učitel má s každým žákem ve třídě mnohem častější kontakt a je schopen individuálního přístupu (to se týká i nadprůměrně nadaných žáků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

 

Slavnostní zahájení školního roku

Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti a zodpovědnosti žáků v téměř  rodinném prostředí, kde mnohem lépe pracují v týmu a projevují vyšší vzájemnou toleranci než žáci z početnějších tříd. Žáci malotřídní školy se přirozenou formou učí:

  • samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci
  • spoléhat sami na sebe, ale také umět spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky
  • požádat o pomoc a zároveň pomoc poskytnout
  • tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky

Jak tedy vypadá výuka v praxi?

Malotřídní učitel se musí velmi důkladně připravovat na výuku a být schopen zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků odlišného ročníku rozdílným učivem.

Náhled do vyučovací hodiny:

Paní učitelka zahájí hodinu se všemi dětmi společně a na úvod probíhá společná aktivita pro oba ročníky. Následně zadá samostatnou práci jednomu z ročníků (obsah učiva byl již probrán v minulých hodinách). Děti pracují samy, mohou tiše spolupracovat, používat učebnice a pomůcky nebo se při nejasnostech obrátit na učitele. Práci po dokončení odevzdají ke kontrole. Během této doby pracuje učitel s druhým ročníkem (v přímém kontaktu). Následně se tyto činnosti vymění. Tato výměna proběhne 1-2krát během vyučovací hodiny. Často dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi projevilo jako velmi efektivní (ani učitel se nedokáže myšlení dětí tolik přiblížit jako děti samy).

Pokud máte doma budoucího prvňáčka a zajímalo by Vás, jak vypadá výuka v malotřídní škole v praxi, můžete se k nám přijít podívat na Den otevřených dveří, který je každoročně součástí našeho plánu.

Také název školního vzdělávacího programu: " Škola plná pohody" odráží atmosféru ve škole.

 


 

 

 

 

 

Připravili jsme novou fotogalerii

zsherspice.rajce.net msherspice.rajce.net

 

Zápis do 1. třídy

25.03.2020

knihy

Vážení rodiče, kdo si objednal knihy  z nakladatelství Knížata,  může si je vyzvednout v pátek 27.3. od 14.00 do 14.30 ve škole - ve třetí třídě. Děkuji

Detail

25.03.2020

Pracovní listy pro předškoláky

Připravili jsme pracovní listy pro předškolní děti. Kdo bude chtít si vyzvednout v MŠ. Dostavte se 26. 3. od 9:00 - 12:00 hodin do MŠ. Pracovní listy vám budou předány. Zdraví paní učitelky z MŠ

Detail

14.03.2019

Zápis žáků do 1. tříd

Oznamujeme všem rodičům budoucích prňáčků, že zápis do 1.třídy pro školní rok 2019-2020 se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 se od 14:00-17:00 hodin v budově základní školy. U zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na budoucí školáky!

Detail

01.11.2017

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve středu 8. listopadu 2017 v 17:00 se sejdeme na třídních schůzkách ve třídách ZŠ. Budete seznámeni s prospěchem Vašich dětí a s aktivitami, které připravujeme do konce roku. Na Vaši účast se těší třídní učitelky

Detail

05.09.2017

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve čtvrtek 7. září 2017 v 17:00 se uskuteční třídní schůzky ve třídách ZŠ. Prosíme o vaši účast.

Detail